zum intro   Unsere Anlagen Unser Service Unsere Produkte So finden Sie uns Nehmen sie Kontakt auf
 
 
Internet üzerinden isteklerinizi bize bildirebilirsiniz. Istekleriniz anýnda bize ulaþacak ve biz de en kýsa zamanda size ulaþacaðýz. Baðlantý kurmak için lütfen týklayýnýz...
Impressum

Almanya'da ürün kalitesi ve günlük 6 ton kapasitesi ile 15 yýlýný baðdaþtýran Özoðul GmbH kendi alanýnda uzman 18 personeli ile son teknolojiye sahip makineleri ve yeni binasý ile siz müþterilerine en iyi hizmeti vermektedir.

Çok yakýn zamanda günlük kapasitesini 6 tondan 15 tona çýkaracak olan Özoðul GmbH, kaliteli ve prensipli çalýsmalarý sayesinde kendi sektöründe tek olma yolunda emin adýmlarla ilerlemektedir.


Müþterilerimize sundugumuz tüm ürünlerimizde Alman Saðlik Bakanlýðý'nýn kontrolünden geçmis damgalý etler kullanýlmakta ve son derece modern ve saðlýklý buzhanemizde muhafa edilmektedir.  

Hazýrladýðýmýz dönerler, son teknoloji ürünü olan þok makinelerinde þoklanmakta ve daha sonra buzhanelerde muhafaza edilmektedir. Böylelikle döner tazeligini ve lezzetini hiç kaybetmemektedir.

Şoklanan dönerlerimiz buzhanelerimizde muhafaza edilmektedir.

Kiyma döner yapýlmak üzere hazýrlanan etler doktor ve maisterlerin kontrolünde son teknolojinin ürünü olan kýiyma makinesine konularak bir sonraki aþama için hazir hale getirilir.Hazýrlanan kýymalar daha sonra karma makinesinde, oldukça leziz, taze ve dogal baharatlarla beraber karýþtýrýlarak kýyma döner yapýmý için hazýrlanýr.
Özoğul Döner und Fleisch GmbH - Von Pistorius Strasse 11 - 70188 Stuttgart - 0711/ 48 90 77 80 - Fax : 0711/ 48 90 77 85